Uygulama

Projesi tamamlanmış, tasarımı bitmiş mekanın projeye uygun şekilde inşaat, tadilat ve dekorasyon aşamalarından geçerek son haline gelmesidir.